AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY
závlahový systém

Naša firma vykonáva návrh, montáž a údržbu zavlažovacích systémov HUNTER a RAIN BIRD

 

 

Zavlažovací systém

Dnes sú už na trhu dostupné zavlažovacie systémy, ktoré môžeme ovládať manuálne alebo automaticky. Správne navrhnutý a nainštalovaný zavlažovací systém, Vám ušetrí veľké množstvo času a taktiež vody, to znamená peňazí. Tým sa Vám začnú v krátkej dobe vynaložené investície vracať. V porovnaní s ručným zavlažovaním záhrady, ušetríte za jedno vegetačné obdobie niekoľko desiatok až niekoľko stoviek hodín. Automatickým zavlažovaním v ranných či nočných hodinách, dochádza k úsporám vody, nakoľko je podstatne menšie odparovanie vody lebo je chladnejšie a rastliny vlahu lepšie využijú. Nie zanedbateľným je aj rovnomerné pokrytie zavlažovanej plochy, čím sa taktiež dosiahne jej optimálne zavlaženie.


Celý systém je trvalo uložený pod povrchom zeme, takže Vám neprekáža pri bežných aktivitách v záhrade, či už sú to aktivity rekreačné, športové, alebo je to údržba zelene. Nemusíme ani každý deň skrúcať dldé hadice. O existencii zavlažovacieho systému sa presvedčíte len vtedy, keď ho ovládacia jednotka uvedie do činnosti.

Zavlažovací systém je zložený z mnohých komponentov :

*podzemné plastové rozvody
*zavlažovače v širokej škále typov a vyhotovení
*elektromagnetické ventily s elektrorozvodmi
*ventilové šachtice
*ovládacie jednotky a čidlá
*filtračné zariadenia a množstvo ďalších rozvodných a regulačných armatúr.

V prípade že zdrojom vody nie je vodovod, potom je súčasťou zavlažovacieho systému aj čerpadlo prípadne celá čerpacia stanica.

AKO VLASTNE ZAVLAŽUJÚ?

Pri zavlažovaní sa výsuvné časti zavlažovačov vysunú pôsobením hydraulického tlaku nad trávnik, kde zostanú po celú dobu zavlažovania. Keď prestane tlak pôsobiť opäť sa za pomoci vratnej pružiny zasunú. Celá zavlažovaná plocha je rozdelená do niekoľkých logických častí (sekcií ), v ktorých prebieha závlaha samostatne s možnosťou nastavenia individuálneho režimu. Rozdelenie do sekcií nám vyplynie z parametrov vodného zdroja a z potreby rozličného zavlažovania jednotlivých sekcií, či už je to z dôvodu použitia rôznych typov zavlažovačov, alebo nutnosti rôznych dĺžok zavlažovania.

Plastové potrubné rozvody , ktoré slúžia k rozvedeniu vody v systéme, sú obvykle uložené 30 - 40 cm pod trávnikom. Z toho je zrejmé, že je vždy po ukončení zavlažovacej sezóny potrebné previesť ich zazimovanie, aby sa predišlo ich poškodeniu mrazom.

ČO ZABEZPEČUJE ICH CHOD?

Riadenie celého zavlažovania zabezpečuje ovládacia jednotka, ktorá je prepojená s jednotlivými elektromagnetickými ventilmi, otvárajúcimi alebo uzatvárajúcimi prívod vody do jednotlivých sekcií. V rámci jedného závlahového cyklu prebehne zavlažovanie postupne vo všetkých naprogramovaných sekciách. Závlahových cyklov môže byť aj niekoľko za deň. Ak nám na zavlažovanie postačuje jedna sekcia, je možné zvoliť ovládaciu jednotku, ktorá je integrovaná do elektromagnetického ventilu a je spolu s ním osadená priamo na rozvodnom potrubí. Tieto ovládacie jednotky sú spravidla batériové s napätím 6 alebo 9V. Vo väčšine prípadov sa ale používajú ovládacie jednotky pre viac sekcií. Bežné býva rozdelenie zavlažovania na 2, 4, 6, 9, 12 v niektorých prípadoch a 32 sekcií. Ovládacie jednotky sú pripojené na transformátor 230 V / 24 Vac a bývajú vybavené aj záložným zdrojom energie pre prípad výpadku el.energie.

POLIEVAJÚ BEZ OHĽADU NA POČASIE

Asi by ste neboli spokojný, keby zavlažovanie polievalo záhradu v dobe keď práve prší, alebo fúka silný vietor a prúd vody je unášaný do okien, prípadne k susedovi, ktorý Vám na vodu neprispieva. Aby sme tomu predišli, môžeme k ovládacej jednotke pripojiť čidlo zrážok alebo vetru. U zrážkových čidiel dôjde k obnove zavlažovania až po dobe, kedy sa zrážky odparia. Veterné čidlo zaistí prerušenie závlah až od určitej intenzity vetru.
 

závlaha bazen

 

AKÚ VODU POUŽÍVAŤ NA POLIEVANIE?

To je základná otázka, na ktorú si musíme odpovedať. Na zavlažovanie je možné používať vodu z vodovodného rozvodu, zo studne, potoka, rybníka, dažďovú vodu zo zbernej nádrže, ale vždy platí, že jej musí byť dostatok a musí byť čistá, či už po stránke chemickej, alebo mechanickej. Možná je pritom samozrejme aj kombinácia niekoľkých zdrojov. Na zvýšenie životnosti a bezproblémového chodu zavlažovacieho systému je potrebné zaistiť čistotu pomocou filtrov. V bežných prípadoch, kedy sa vo vode nevyskytujú chemické látky, sú postačujúce filtre na odstránenie mechanických nečistôt. Bývajú to rôzne filtre sieťové, príp. diskové, ktoré sú umiestnené na začiatku prívodného potrubia.

AKO NAVRHNÚŤ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM?

Správny návrh zavlažovacieho systému je prvým dôležitým krokom k zrealizovaniu a správnej funkcii zavlažovacieho systému. Na to, aby nám zavlažovací systém zabezpečil komfort a úsporu akú od neho očakávame, musí byť správne navrhnutý. Preto je vhodnejšie, ak si necháte poradiť od odborníkov. Najčastějšou laickou chybou pri návrhu rozmiestnenia zavlažovačov je ich umiestňovanie tzv. na "dotyk" dostrekov, bez dostatočného vzájomného prekrytia dostrekov.


Najspoľahlivejší spôsob na vytvorenie presného návrhu je však osobná návšteva skúseného technika z inštalačnej firmy priamo na riešenom pozemku. Ten priamo u Vás posúdi kapacitu a umiestnenie vodného zdroja, doporučí vhodný typ zavlažovacieho systému, navrhne rozmiestnenie zavlažovačov, umiestnenie ovládacej jednotky. Na spracovanie návrhu zavlažovacieho systému a s tým spojenú kalkuláciu ceny, musíte vedieť mnoho údajov a potrebujete presný stavebný a osadzovací plán pozemku v mierke. Na mieste sa urobí náčrt v mierke, potom sa údaje zadajú do počítača, ktorý v programe RAIN MAKER presne vypracuje kde a aký postrekovač je poterbné umiestniť.

RAIN MAKER je program na projektovanie závlahových systémov. Program pomôže navrhnúť presnejšiu a efektívnejšiu distribúciu vody, čím sa znižujú náklady na materiál, šetríme vodu tým aj životné prostredie. V rámci programu - Urob si sám - Vám vypracujeme ponuku závlahy na mieru a tak budete mať lepší prehľad o projekte.

 

Ponúkame dodávku a následnú realizáciu:

- podúrovňové automatické závlahy do parkov , záhrad

- kvapkovú závlahu na skalky a živé ploty

- ihriskovú závlahu

- hadice a spojovací materiál

 

 

závlaha kvet


Zabezpečujeme:

- návrh ceny od čerpadla po koncový postrekovač
- dodávky a realizácie závlahového systému
- vypracovanie projektu závlah - nadimenzovanie podľa potreby a danosti plochy
- realizácia závlahového systému a vodného režimu


Prednosti automatických závlahových systémov:

- profesionálne prevedenie výrobkov zaisťuje vysokú životnosť
- široká škála rotačných postrekovačov
- široká škála rozprašovacích zariadení
- prehľadné ovládanie jednotky


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV